Analiz Fiyat Listesi

 

AKÜ GIDA KONTROL UYGULAMA

ve

ARAŞTIRMA MERKEZİ

2016 YILI FİYAT LİSTESİ(TL)

FİZİKSEL ANALİZLER

GIDALARDA KÜL TAYİNİ (GRAVİMETRİK)

40

GIDALARDA TEKSTÜR ANALİZİ

45

KIRILMA İNDİSİ (REFRAKTOMETRE)

30

KURU MADDE ANALİZİ (GRAVİMETRİK)

40

ULTRA SAF SU (LİTRE)

10

KİMYASAL ANALİZLER

UÇUCU YAĞ KOMPOZİSYONU (GC-MS)

150

YAĞ ASİTLERİ BİLEŞENLERİ (GC-MS)

150

FENOLİK BİLEŞİKLER ANALİZİ (ADET)

50

YAĞLARDA KALİTE PARAMETRELERİ ANALİZLERİ

PEROKSİT SAYISI (TİTRİMETRİK)

45

SERBEST YAĞ ASİDİ MİKTARI (TİTRİMETRİK)

45

OKSİDASYON KARARLILIĞI (RANSİMAT)

85

UÇUCU YAĞ EKSTRAKSİYONU (CLEVENGER YÖNTEMİ)

120

SABİT YAĞ EKSTRAKSİYONU

100

ENSTRÜMENTAL ANALİZLER

ŞEKER BİLEŞENLERİ (HPLC)

120

ORGANİK ASİTLER  (ADET)

100

AFLOTOKSİN (HPLC)

120

TATLANDIRICI ANALİZLERİ (HPLC)

120

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

TOPLAM AEROBİK MEZOFİLİK BAKTERİ SAYIMI

60

ESCHERİCHİA COLİ

100

LİYOFİLİZATÖR

40

-86 DONDURUCU (SAAT)

40

Açıklamalar -Standart bedeller üzerinden;

-Üniversite dışı kamu kurum ve kuruluşlarına %10 indirim uygulanır.

-AKÜ dışında üniversite çalışanlarına %20 indirim uygulanır.

-AKÜ çalışanlarına ve öğrencilerine %35 indirim uygulanır.

-Herhangi bir proje desteği alamamış olan AKÜ lisansüstü öğrencilerine normal eğitim süresini aşmamış olmak kaydıyla %50 indirim uygulanır.

-İngilizce rapor talep doğrultusunda hazırlanmaktadır, sayfa ücreti 100TL’dir.

Fiyatlarımıza KDV dahildir.                                                                 

Doç. Dr. Harun DIRAMAN  Merkez Müdürü