Analiz Fiyat Listesi

AKÜ GIDA KONTROL UYGULAMA

ve

ARAŞTIRMA MERKEZİ

2018  YILI FİYAT LİSTESİ(TL)

FİZİKSEL ANALİZLER
GIDALARDA KÜL TAYİNİ (GRAVİMETRİK)                          46
GIDALARDA TEKSTÜR ANALİZİ

51.75

KIRILMA İNDİSİ (REFRAKTOMETRE)

34.5

KURU MADDE ANALİZİ (GRAVİMETRİK)

46

ULTRA SAF SU (LİTRE)

11.5

KİMYASAL ANALİZLER
UÇUCU YAĞ  BİLEŞENLERİ (GC-MS)

172.5

YAĞ ASİTLERİ BİLEŞENLERİ (GC-MS)

172.5

FENOLİK BİLEŞİKLER ANALİZİ (ADET)

57.5

YAĞLARDA KALİTE PARAMETRELERİ ANALİZLERİ
PEROKSİT SAYISI (TİTRİMETRİK)

51.75

SERBEST YAĞ ASİDİ MİKTARI (TİTRİMETRİK)

51.75

OKSİDASYON KARARLILIĞI (RANSİMAT)

97.75

UÇUCU YAĞ EKSTRAKSİYONU (CLEVENGER YÖNTEMİ)

138

SABİT YAĞ EKSTRAKSİYONU (SOXELET)

115

ENSTRÜMENTAL ANALİZLER
ŞEKER BİLEŞENLERİ (HPLC)

138

ORGANİK ASİTLER  (ADET)

115

AFLOTOKSİN (HPLC)

138

TATLANDIRICI ANALİZLERİ (HPLC)

138

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
TOPLAM AEROBİK MEZOFİLİK BAKTERİ SAYIMI

69

ESCHERİCHİA COLİ

115

LİYOFİLİZATÖR

46

-86 DONDURUCU (SAAT)

46

Açıklamalar -Standart bedeller üzerinden;

-Üniversite dışı kamu kurum ve kuruluşlarına %10 indirim uygulanır.

-AKÜ dışında üniversite çalışanlarına %20 indirim uygulanır.

-AKÜ çalışanlarına ve öğrencilerine %35 indirim uygulanır.

-Herhangi bir proje desteği alamamış olan AKÜ lisansüstü öğrencilerine normal eğitim süresini aşmamış olmak kaydıyla %50 indirim uygulanır.

-İngilizce rapor talep doğrultusunda hazırlanmaktadır, sayfa ücreti 100TL’dir.

Fiyatlarımıza KDV dahildir.

Doç. Dr. Harun DIRAMAN  Merkez Müdürü