Personel

 

 

 

 

                                                             70 

                                                                  MERKEZ MÜDÜRÜ

                                                Doç.Dr. Harun DIRAMAN’ ın  ÖZGEÇMİŞİ 

 

Samsun – Bafra’da 1964 yılında doğdu. 1986’da Ziraat Mühendisi olarak Lisans (Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ürünleri Teknolojisi), 1989’ da Yüksek Lisans (Trakya Üniversitesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi ABD)  ve 1994’ te de aynı Üniversitenin Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında (Hububat Bilimi ve Teknolojisi)  Doktora derecesi aldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının farklı birimlerinde Mühendis, Müdür, Laboratuvar Şefi ve Bölüm Başkanı, Araştırmacı olarak  26 yıl görev yaptı. 2002-2010 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksek Okulu’nda (Zeytincilik Programı)  dışarıdan sorumlu öğretim elemanı olarak çalıştı ve 2013 yılında Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Üniversite Doçenti ünvanını alarak aynı zamanda Zeytincilik Araştırma İstasyonunun da ilk doçenti oldu. 2015 yılının Şubat ayında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümüne naklen Doçent Öğretim Üyesi olarak atanmış olup, AKÜ Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) komisyonu üyesi olarak ta görev yapmaktadır. Gıda Bilimi ve Teknolojisinin çeşitli konularında 12 adet SCI- Expanded basılmış makalesi, 29adet uluslararası bildirisi, 66 adet ulusal hakemli dergi makalesi, 37 adet ulusalbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirisi mevcut olup, özellikle Türk natürel zeytinyağlarının çeşit ve bölgesel olarak kromatografik ve spektrofotometrik yöntemler ile kemometrik temelde sınıflandırılması ve karakterizasyonu konusunda  önem taşıyan ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlara sahiptir. Ayrıca, Tarımsal Bilimler ve Teknoloji tarihine ilişkin yayınlamış ve sunulmuş çalışmalarının yanında Gıda Mühendisliği alanında seçkin uluslararası  ve ulusal  a dergilerde  ve TÜBİTAK nezdinde  hakemlikleri de vardır.